Rekisteriselostus

Vipuset-Helsinki ry                                         02.12.2017
www.vipuset.eläkkeensaajat.fi   

 Jäsenrekisterin henkilötietolain (523/1999) mukainen

rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Vipuset-Helsinki ry

sirpa.sarnasto@luukku.com
Teinintie 15 D 32 00640 Helsinki
Sirpa Sarnasto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jäsenasioiden hoitaja Päivi Kuusterä, nopoku@gmail.com, Voudintie 4 C 53 00600 Helsinki

3. Rekisterin nimi Vipuset - Helsinki ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Vipuset-Helsinki ry:n jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslain (503/1989) 11§:n mukaisen velvoitteen täyttämiseksi ja tarpeellisia tietoja kerätään yhdistyksen sääntöjen mukaisten tarkoitusperien määrittelemää toimintaa varten.

Rekisterin tietoja käyttävät tehtäviensä hoidon edellyttämässä laajuudessa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, jäsenasioiden hoitaja ja taloudenhoitaja.
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Pakollisia tietoja ovat jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhteydenpitoa varten rekisteriin tallennetaan jäsenen osoite, syntymäaika, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita yhteystietoja. Yhdistyksen toiminnan yhteydessä kertyy tietoja yhdistyksen, piirin ja liiton luottamustehtävistä.

6. Tietojen tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisesti tai suullisesti henkilökohtaisesti joko jäsenasioiden hoitajalle tai puheenjohtajalle ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

Yhdistys lähettää jäsenrekisteristä kullekin jäsenelle omat tiedot määräajoin tarkistettavaksi sähköpostilla, tekstiviestinä tai kirjeenä. Yhdistyksen matkojen yhteydessä tarkistetaan aina matkaan osallistuvien jäsenten henkilötietojen oikeellisuus.
 

 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 

Tiedot saadaan suoraan yhdistyksen jäseniltä. Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille tai jäsenrekisterin hoitajalle. Virheelliset tiedot korjataan välittömästi. Yhdistyksestä eronneiden tai erotettujen jäsenten tiedot poistetaan yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti.
 

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.
 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietoverkossa osana yhdistyksen kotisivuohjelmaa. Jäsenrekisteriin pääsy tapahtuu siihen erillisen käyttöoikeuden saaneilla henkilöillä henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Käyttöoikeuksien antamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenrekisteristä otetut mahdolliset paperikopiot hävitetään silppuamalla. Paperiset jäsenilmoitukset säilytetään jäsensihteerin toimesta siihen asti, kun niiden käyttötarkoitus on saavutettu, minkä jälkeen ne hävitetään silppuamalla tai polttamalla.

Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 02.12.2015